Inklusions principper

Inklusions principper

Vi ønsker at have:
• Et miljø, hvor barnet er aktiv deltagende og en betydningsfuld del af fællesskabet
• Voksne, der er nærværende og har respekt for det enkelte barns personlighed
• Voksne, der ser og arbejder med barnets nærmeste udviklingszone
• Voksne, der åbent og professionelt kan både se og drøfte egen praksis – og der er fokus på hverdagens praksis
• Fokus på hvordan vi taler om/til børn, forældre og hinanden