Læreplaner

Læreplaner

Pædagogiske læreplaner Privat Institution Krudtuglerne.

Vi har som Dagtilbud udarbejdet Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde emnerne; Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Natur og naturfænomener, Krop og bevægelse og Kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi har udarbejdet fælles mål for vuggestuen og børnehaven, men måden hvorpå, vi opnår/arbejder os hen imod målene, vil være forskellige.

For os tager læreplanerne udgangspunkt i den daglige praksis og skal indgå som en
naturlig del af hverdagen med børnene. De 6 temaer skal ikke kun ses som separate
emnearbejder, men relatere sig til børnenes trivsel, leg – læring og udvikling.