Sociale Medier

Sociale medier

Privat Institution Krudtuglerne har en facebookside. Siden er et supplement, men ikke en erstatning til info.

Siden er tiltænkt:

  • Info fra personalet
  • Foto

Med info fra personalet tænkes primært på formidling af praktisk info for at lette den daglige kommunikation. Det kan være i form af korte beskeder som eksempelvis ”Skole Ugler skal møde før 9.00 onsdag, da vi tager på tur” eller ”Det er blevet koldt, husk vanter”. Det er ikke en platform til aktive debatter og diskussioner.

Formålet med fotos er at understøtte en god dialog mellem børn og forældre om de ting og aktiviteter, som børnene har deltaget i. Især for børn som endnu er begrænset i de verbale udtryksformer kan det være en god støtte.

Upload af billeder på sociale medier som Facebook skal ske under hensyn til, at ting lynhurtigt deles og spredes på nettet. For billeder gælder, at det generelt skal være harmløse situationsbilleder som defineret i Persondataloven. Der må ikke lægges billeder op, som børn eller forældre på et senere tidspunkt og i anden sammenhæng kan føle sig udstillet eller krænket af.

Der må ikke taget eller uploades billeder af hel- eller halvnøgne børn samt børn i badetøj.

Før et barn indgår i billed- og videomateriale på facebooksiden skal der indhentes skriftlige tilladelse fra forældrene. Det kan være en generel tilladelse, f.eks. givet i forbindelse med indmelding og ud fra retningslinjer i beskrevet i denne politik. Med forældre menes den eller de af barnets pårørende som har forældremyndigheden. Tilladelsen kan til enhver tid ændres.

Administration

Det er alene personalet i Privat InstitutionKrudtuglerne som uploader til facebooksiden.

Indhold og billeder, der ikke længere er aktuelle bør slettes. Som udgangspunkt bør indhold fjernes løbende fra facebooksiden senest et halvt år efter opslagsdato.

Billeder af det enkelte barn kan anvendes, til barnet forlader institutionen. Derefter skal det fjernes.

Privat Institution Krudtuglernes facebookside er en lukket side. Billeder er ikke offentlige tilgængelige, men er tilgængelige for venner til siden.

Privat Institution Krudtuglerne har ikke mulighed for at fjerne indhold som er delt og spredt fra egen facebookside til andre sider. Billeder fra siden, som indeholder børn, bør ikke deles videre til andre.

Aviser, blade, TV og andre medier

Det er Privat Institution Krudtuglernes generelle politik, at vi gerne vil have besøg af aviser, blade, offentlige medier. I den forbindelse kan fotos og video af børnene blive trykt og offentliggjort. Med mindre barnets forældre på egen hånd specifikt fra frabedt sig billeder af barnet på billeder i sådanne medier, så kan Privat Institution Krudtuglerne ikke forventes at sikre, at Privat Institution Krudtuglernes normale politik for billeder på sociale medier overholdes.  Det bemærkes, at det forventes at medier overholder almindeligt gældende regler og love for offentliggørelse af billeder og video.