Mobbepolitik

Mobbepolitik

Vi er af den opfattelse at mobning sjældent forekommer hos vuggestue og børnehavebørn, men primært tilhører andre aldersgrupper. 

Vi lægger vægt på at forebygge drillerier og giver børnene mulighed for at udvikle sig til selvstændige/alsidige personer. 

Dette gøres ved at prioritere venskaber, vi inddrager børnene i forhold til hvem de vil lege med, og alle børn er tilknyttet en alders opdelt gruppe med 2 voksne, der har særligt ansvar for at vide, om hvordan barnet trives og udvikles. Indenfor den enkelte gruppe er der plads til personlige hensyn. 

Vi omstrukturerer vores ressourcer, hvis vi har børn med særlige behov. 

Hvis vi alligevel skulle observere tegn på mobning. 

Så taler vi intensivt med børnegruppen, om hvordan man opfører sig i forhold til hinanden, og hvordan det er at blive holdt udenfor. Vi fremhæver gode egenskaber hos det enkelte barn, både hos der driller og dem der bliver drillet. 

I grove tilfælde vil vi selvfølgelig inddrage forældre og etablere et fælles fodslag.