Åbningstider

Åbningstider

  • Mandag: kl. 6-17

  • Tirsdag: kl. 6-17

  • Onsdag: kl. 6-17

  • Torsdag: kl. 6-17

  • Fredag: kl. 6-16

Lukkedage i 2020

6., 7. og 8. april
Skærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
Store bededag
Kr. Himmelfartsdag
22. maj
29. maj pædagogisk dag
2. pinsedag
Grundlovsdag
23. oktober pædagogisk dag
Årets sidste dag er 22. december
Første dag i 2021 er 4 januar

Lukkedage i 2021

Årets første dag er 4 januar
Fra 29 marts til og med 5. april (påske)
Store bededag
Kristi Himmelfartsdag
14. maj
2. pinsedag
Årets sidste dag er 22 december