Åbningstider

Åbningstider

  • Mandag: kl. 6-17

  • Tirsdag: kl. 6-17

  • Onsdag: kl. 6-17

  • Torsdag: kl. 6-17

  • Fredag: kl. 6-16

Lukkedage i 2019

Fra d. 15. april til og med d. 22. april (Påske)

Fredag d. 17. maj (Store bededag)

Torsdag d. 30 og fredag d. 31. maj (Kr. himmelfartdag)

5. juni (Grundlovsdag)

10. juni (2. pinsedag)

Sidste dag i 2019 bliver fredag d. 20. december.

Første dag i 2020 bliver mandag d. 6. januar.