Personale

Personale

Joanna Gottsclag

Små ugler

Judi Lyberg

Store ugler

Berit Nielsen

Små ugler

Heidi Grand

Ugler

Mette Elvers

Ugler

Lone Aagaard

Store ugler

Kim Exaudi

Store ugler

Mette Hansen

Store ugler

Tina Grænge

Skole Ugler

Hannah Agerholm

Skole ugler

Sofus Petersen

Skole ugler / Daglig leder

Sofie Lyberg

Vikar