Rygepolitik

Rygepolitik

Iflg. Lov af 15. august 2007, er det ikke tilladt at ryge indendørs på danske arbejdspladser, inkl. fællesfaciliteter, som f.eks. mødelokaler og opholdsrum.

Der er desuden generelt rygeforbud udendørs overalt på Krudtuglernes arealer samt i samvær med børnene på ture og udflugter udenfor institutionen.

Der er pr. 1 januar 2019 fuldstændig rygeforbud i Privat Institution Krudtuglerne, på ture/udflugter, pauser og forældre arrangementer er det derfor ikke længere tilladt at ryge.

Personalet er medansvarlig for, at rygepolitikken overholdes af forældre og besøgende.

Overtrædelse af rygereglerne:
For medarbejdere: Første gang medfører dette en skriftlig advarsel, og ved gentagelse vil ansættelsesforholdet blive taget op til overvejelse.

For forældre og besøgende: Vil blive gjort opmærksom på Krudtuglernes rygepolitik og bedt om straks at rette sig herefter.