Procedure hvis et barn forlader institutionen

Procedure hvis et barn forlader institutionen

Forebyggende procedurer:
– De voksne checker, at børnene er tjekket ind og ud
– Der checkes jævnligt og holdes øje med det enkelte barn udefra individuelle hensyn dagen igennem.
– Låger ud til parkeringspladsen og vejen er forsvarligt lukket
– Hoveddørene og dørene i vindfang er lukket
– Børnetallet checkes altid ved samlinger, frokost og frugt

 Hvis et barn er væk, iværksættes følgende procedure:
– undersøg institutionen ude/inde grundigt – bede de andre om at hjælpe
– er barnet ikke i institutionen overvejes, hvad grunden kan være til, at barnet er gået (en konflikt, viden om at forældrene er hjemme eller lignende), og hvor det evt. kan være gået hen. Check ruten til barnets hjem.
– Ring til barnets forældre og orienter om situationen.
– Send så mange som muligt ud at lede de relevante steder.
– hvis lederen ikke er til stede kontaktes denne
– underret hele forældregruppen om hændelsen, hvis barnet findes inden for kort tid (Send mail fra Iportalen).
– underret Lars Nedergaard, Center for Dagtilbud og Skole, (55 88 30 71) og politi (55 31 14 48), hvis ikke barnet findes inden for 1 time. Selv om barnet bliver fundet inden for en time, SKAL forvaltningen informeres efterfølgende, i tilfælde af henvendelse fra naboer eller medierne.

Forældrene
Hvis barnet har været helt væk fra institutionen, indkalder lederen forældrene til en samtale samme dag, for at informere om hændelsesforløbet, evt. klagemuligheder, og hvis det er påkrævet henvise til psykologisk krisehjælp.
Hvis barnet har været væk i længere tid, orienteres de øvrige forældre kort og skriftligt senest dagen efter episoden.
Forældre skal altid informeres, hvis deres barn har været gået uden for lågen/døren, eller har prøvet på det, også selvom det ikke har “været væk”.

Personalet
Det involverede personale får samme dag en samtale med lederen med henblik på, hvordan de har det og om der evt. er brug for psykologhjælp.
Hele personalegruppen orienteres senest dagen efter hændelsen om episoden.

Efterfølgende
Samme dag som episoden finder sted laves en skriftlig redegørelse for hændelsesforløbet, som sendes til Center for Dagtilbud.
Denne procedure gennemgås senest 3 dage efter med henblik på evt. revurdering, hvis den har vist sig at være utilstrækkelig, og for at se, om den er blevet fulgt.