Sygdom

Sygdom

Hvis dit barn er syg, vil vi gerne have besked om dette, det kan ske på telefon 55 78 09 72 eller på iPortalen. Vi modtager ikke børn med feber og/eller andre smitsomme sygdomme. Barnet skal kunne følge en almindelig børnehavedag med aktiviteter.

Det er vigtigt, at reglerne overholdes, selvom det kan give problemer eller være svært at få et sygt barn passet. Overholdes reglerne ikke, vil det let kunne medføre, at de øvrige børn, eller personalet bliver syge og at deres hjem ligeledes bliver berørt.

Får barnet penicillinbehandling (eller lignede), modtages barnet efter 2 døgns behandling. Skal barnet have medicin, mens det er i Børnehuset Krudtuglerne, skal medicinen være i den originale indpakning med navn og dosering, hvis det er livsgivende, eller mere end 3 gange dagligt.

Det anbefales, at et barn, der har haft feber, bliver hjemme i minimum 1 døgn uden feber.

Ved opkast/diarre modtager vi først barnet tidligst 48 timer efter sidste opkast/diarre.

Husk at man skal selv tegne en ulykkesforsikring på sit barn

 

 

Inkubationstid

Smitter fra

Smitter til

Komme i institution

Bakteriel halsbetændelse

1-3 døgn

Barnet er smittet

Der er givet penicillin i 2 dage

Efter 2 dages penicillinbehandling, såfremt barnet er rask og feberfri

Bylder

Få dage

Bylden begynder at væske

Bylden er tørret ind

Når bylden er tørret ind

Børneorm

2-6 uger

2 uger efter smitte

Behandling iværksat

Ingen begrænsninger

Børnesår

Få dage

Sårene begynder at væske

Sårene er tørret ind og skorperne faldet af

Når sårene er ophelede, dvs. tørre og skorperne
faldet af

Diaré og opkastning

Oftest et par dage

Diarreens udbrud

Afføringen er normaliseret. Dog særlige forhold
i tilfælde af roskildesyge, VTEC og Shigella

48 timer efter sidste opkast/diarre

Fnat

4 uger hos ikke tidligere smittede

Kort efter smittetidspunkt

Behandling iværksat

Når behandling er iværksat

Forkølelse og virushals-betæn- delse

1-7 dage

1 døgn inden udbrud

5 døgn efter udbrud

Når barnet er rask, og der ikke er pasnings- problemer

Forkølelsessår (herpes)

2-12 dage

Dannelse af blærer

Blærerne er tørret ind

Ingen begrænsninger, medvmindre der er infektion i såret

Fåresyge

2-3 uger

5 dage efter at barnet er smittet, eller 7 dage inden symptomerne er begyndt

5 dage efter sygdomsudbrud

Når barnet er rask, og kirtel-hævelsen er på retur

Hepatitis A (smitsom leverbe- tændelse)

3-6 uger

Sidste del af inkubationstiden

Få dage efter sygdomsudbrud

Når barnet er rask

Hepatitis B (le- verbetændelse B)

2-4 mdr.

Se under sygdommen

Se under sygdommen

Når barnet er rask

Hånd, fod og mundsygdom (hand- fooot and mouth disease)

5-7 dage

Udbrud af sygdommen

Udbrud er på retur

Når barnet er rask

Influenza

1-4 dage

1 døgn inden udbrud

Barnet er rask

Når barnet er rask

Kighoste

7-10 dage

7-10 dage efter barnet er smittet, eller fra forkølel- ses-symptomerne er begyndt

6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt

Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblemer

Kyssesyge (mononucleose)

4-7 uger

Udbrud af sygdommen

Barnet er rask

Når barnet er rask

Lus

 

Smittetidspunkt

Ingen levende lus

Når behandling er iværksat

Lussingesyge (parvovirusinfek- tion, erythema infectiosum, femte børne- sygdom)

Ca. 2 uger

En uge før udslættets udbrud

Udslættet er brudt ud

Når barnet er rask

Mellemøre- betændelse med øreflåd

Komplikation til luftvejsinfektion

Kun i sjældnere tilfælde indehol- der øreflåddet bakterier, der kan smitte andre

 

Afhænger af evt. smitterisiko og pasningsproblemer

Meningokoksyg- dom (smitsom meningitis)

1-4 dage

Kort før sygdomsudbrud

Et døgn efter behandlingen er iværksat

Når behandlingen er afsluttet, og barnet er rask

Mæslinger

10 dage

7 dage efter bar- net er smittet eller fra forkølelses- symptomerne er begyndt

Indtil 4 dage efter udbrud af udslæt

Når barnet er rask

Røde hunde

2-3 uger

1 uge efter barnet er smittet, eller
14 dage før udslættets udbrud

Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt

Når barnet er rask

Skoldkopper

2-3 uger

7 dage efter udsættelse eller 3 døgn før udslættets frembrud

5 dage efter udslættets frembrud eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærer er tørret ind

Når skorperne
er tørret ind, er smittefaren overstået

Skovflåtover-ført borrelia- infektion

3-30 dage

  

Når barnet er rask

Svampe- infektioner

Uger-måneder

Udbrud af udslæt

Behandling iværksat

Ingen begrænsninger

Tredagesfeber (exanthema subitum)

1-2 uger

Ukendt

Ukendt

Når barnet er rask

Vandvorter (moluscum contaginosum)

1 uge-6 mdr.

Udbrud

Behandling iværksat

Ingen begrænsninger

Vorter

2-3 mdr.

Udbrud

Behandling iværksat

Ingen begrænsninger. Fodvorter tilrådes dog tildækket eller behandlet lokalt

Øjenbetændelse, svær*

1-3 døgn

Svær form for øjenbetændelse smitter fra symptomer opstår

Svær form for øjenbetændelse smitter indtil der er givet behand- ling i mindst

2 døgn

Efter mindst 2 døgns behandling, og symptomerne er forsvundet