Bestyrelse

Bestyrelse

Formand: Tommy Schwartz
Næstformand: Kim Bekker Rasmussen
Medlem: Pernille Bek
Medlem: Pia Pedersen
Suppleant: Christina Lohmann
Suppleant: Stine Egede