Aflevering / afhenting

Aflevering / afhentning

Når I afleverer:

  • Tjekkes barnet ind på vores ”komme/gå” skærm
  • Der vil om morgenen være mulighed for, at en voksen er med til at sige farvel, hvis I har behov for det.
  • Beskeder gives til personale.
  • INGEN mobiltelefon

Når I afhenter:

  • Tjekkes der ud på vores ”komme/gå” skærm
  • Bliver barnet hentet af andre, SKAL der tilladelses til dette, ellers udleveres barnet ikke.
  • Giv dig, i så vidt omfang som muligt god tid til at hente dit barn, både for at se hvad dit barn er optaget af, men også for at snakke med personalet om barnets dag.
  • INGEN mobiltelefon