Lukkedage

Lukkedage

Lukkedage i 2020:

6., 7. og 8. april
Skærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
Store bededag
Kr. Himmelfartsdag
22. maj
29. maj pædagogisk dag
2. pinsedag
Grundlovsdag
23. oktober pædagogisk dag
Årets sidste dag er 22. december
Første dag i 2021 er 4. januar

Lukkedage i 2021:

Årets første dag er 4. januar
Fra 29 marts til og med 5. april (påske)
Store bededag
Kristi Himmelfartsdag
14. maj
2. pinsedag
Årets sidste dag er 22. december