Procedure for børn på tur

Procedure for børn på tur

Før turen:
– En af medarbejderne pakker en telefon og en Ipad, hvor det kan ses hvilke børn er tjekket ind. Telefonnummeret og en seddel med gruppens navn og destination lægges på kontoret.
– Børnene samles ved indgangsdøren eller lågen, navne og antal kontrolleres i forhold til Ipaden.

 På turen:

– Brug din sunde fornuft!
– Antallet af børn og voksne på tur bestemmes efter en konkret vurdering af den pædagogiske ansvarlig for gruppen. I tvivlsspørgsmål er det ledelsen der træffer beslutningen.
– Der skal altid gå en voksen bagerst. De andre voksne placeres så der er bedst mulig overblik over gruppen.
– I umiddelbar nærhed af trafikerede veje, skal børnene gå med hinanden i hånden.
– De voksne går altid på trafiksiden af børnene.
– Børnene tælles med jævnt mellemrum på hele turen, og mindst når der spises og hver gang man ankommer til/forlader et sted – f.eks. bus, legested m.m.
– Der går altid en voksen først og sidst ind/ud af bussen, for at sikre at alle børn er med ind og ud af bussen igen, med deres ting.
– Børn der hentes på turen, tjekkes ud på Ipad  af forældre.

Efter turen:
– Børnene tælles ved ankomsten til Børnehuset.

Hvis et barn mangler:
– Mindst en voksen bliver hos børnene mens den/de andre leder efter det forsvundne barn.
– Der ringes hjem til institutionens leder om hændelsen. Der sendes en eller flere ekstra voksen fra institutionen til stedet for at ledsage gruppen hjem eller deltage i eftersøgningen.
— Når resten af gruppen tager hjem til Børnehuset, efterlades der en voksen på stedet – med mobiltelefon – indtil lederen giver anden besked.
– Lederen ringer til Center for Dagtilbud og Skole, politi, forældrene – i nævnte rækkefølge – for at informere om hændelsen.
– Lederen indkalder forældrene til en samtale samme dag, episoden har fundet sted. Samtalens formål er at informere om hændelsesforløbet, drøfte evt. klagemuligheder og henvis til evt. krisehjælp.
– Lederen orienterer kort skriftligt den øvrige forældregruppe om hændelsesforløbet, helst samme dag men senest dagen efter episoden.
– Lederen har samme dag en samtale med personalet der har været udsat for episoden, der går ud på hvordan de har det og evt. behov for krisehjælp.
– Den øvrige personalegruppe orienteres samme dag eller senest dagen efter hændelsen.
– Samme dag episoden er fundet sted, udarbejdes der en skriftlig redegørelse der beskriver hele hændelsesforløbet, med evt. fravigelser for denne procedure. Redegørelsen sendes med institutionslederens påtegning til CDS.
– Senest 3 hverdage efter hændelsen tages denne procedure op til revurdering med henblik på evt. rettelser. 

En lamineret kopi af denne procedure tages med i alle turrygsække